NL | EN

Duurzaamheid - Energie


Sublimato = minder energie, meer smaak


Omdat het gebruik van energie tegenwoordig onder een vergrootglas ligt, zetten wij ons in om efficiënt en verantwoord met de energie om te gaan.


Vroeger werd er altijd gebruikgemaakt van gasgestookte ketels. Hierin werd aardgas verstookt om er warmte van te maken om de kassen warm te houden.


In de jaren ’90 deden de eerste WKK’s hun intreden. Een WKK is een grote gasmotor die naast warmte ook elektriciteit produceert.


Deze elektriciteit kan vervolgens ook teruggeleverd worden op het elektriciteitsnet. Zeker in de huidige tijd, waar veel vraag naar elektriciteit is, is dat een toegevoegde waarde.


Bij de koeling van deze gasmotor komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen warm te houden. Omdat zowel de warmte als de elektriciteit gebruikt wordt, wordt er een rendement van >90% gerealiseerd!


Westdorpe

Onze locatie in Westdorpe is een gasloze locatie.

In Westdorpe gebruiken we alleen maar de restwarmte van de kunstmestfabriek Yara Sluiskil om onze kassen warm te houden. Er wordt geen kuub aardgas verstookt op het bedrijf zelf. De elektriciteit die het bedrijf nodig heeft, wordt deels opgewekt door de ruim 1.300 zonnepanelen. Op die manier proberen we zo goed mogelijk met de energie om te gaan.

Contact hoofdkantoor:

Westlandse Langeweg 8a

4651 PD Steenbergen

0167 566650

administratie@vanadrichemkwekerijen.nl

Meer contact

©2024 Van Adrichem Kwekerijen

Privacy statement